Adatvédelmi irányelvek

Egyesületünk tiszteletben tartja az Ön magánéletét, és elkötelezetten védi az Ön személyes adatait. A jelen adatvédelmi nyilatkozat arról nyújt tájékoztatást, hogy hogyan kezeljük az Ön személyes adatait, amikor felkeresi a weboldalunkat (függetlenül attól, hogy honnan keresi fel azt), továbbá ismerteti az Ön adatvédelmi jogait, illetve azt, hogy milyen módon védi Önt a törvény.

Személyes adatok célja, amelyeket gyűjtünk Önöktől

A jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy tájékoztassa Önt arról, hogyan gyűjti és dolgozza fel az Ön személyes adatait az Egyesület, amikor Ön a jelen weboldalt használja. Ide tartozik minden olyan adat, amelyet ezen a weboldalon keresztül megad – amikor feliratkozik a hírlevelünkre, amikor terméket vagy szolgáltatást vásárol, vagy amikor valamilyen nyereményjátékon vesz részt. A jelen weboldal nem gyerekek számára készült, és tudatosan nem gyűjtünk gyerekekkel kapcsolatos adatokat. Fontos, hogy a jelen adatvédelmi nyilatkozatot minden olyan egyéb adatvédelmi nyilatkozattal vagy tisztességes adatkezelési nyilatkozattal együtt olvassa el, amelyeket időszakosan teszünk közzé, amikor Önnel kapcsolatos személyes adatokat gyűjtünk vagy kezelünk. Ennek az a célja, hogy Ön teljes mértékben tudatában legyen annak, hogy hogyan és milyen célból használjuk az adatait. A jelen adatvédelmi nyilatkozat kiegészíti, nem pedig felülírja az egyéb nyilatkozatokat.

Harmadik félre mutató hivatkozások

A jelen weboldal tartalmazhat harmadik felek weboldalaira, bővítményeire és alkalmazásaira mutató hivatkozásokat. Ha ezekre a hivatkozásokra kattint vagy engedélyezi ezeket a csatlakozásokat, akkor ezzel lehetővé tudja tenni harmadik feleknek, hogy Önnel kapcsolatos adatokat gyűjtsenek vagy osszanak meg. Ezeket a harmadik felektől származó weboldalakat nem ellenőrizzük, és nem vagyunk felelősek azok adatvédelmi nyilatkozataiért. Amikor elhagyja weboldalunkat, javasoljuk, hogy olvassa el minden felkeresett weboldal adatvédelmi nyilatkozatát.

Sütik (Cookie-k)

Böngészőjében beállíthatja az összes vagy néhány böngészőcookie letiltását, vagy hogy értesítést kapjon, amikor a weboldalak cookie-kat helyeznek el vagy cookie-khoz férnek hozzá. Ha kikapcsolja vagy letiltja a cookie-kat, vegye figyelembe, hogy a jelen weboldal egyes részei emiatt esetleg elérhetetlenné válnak vagy nem működnek megfelelően. Az általunk használt cookiekkal kapcsolatos információkat lásd a Sütik (Cookiek kezelése) menüpontban.

Szándékmódosítás

Személyes adatait kizárólag azokra a célokra fogjuk felhasználni, amelyek érdekében gyűjtöttük őket, kivéve, ha észszerűen úgy ítéljük meg, hogy más okból kell felhasználnunk őket, és ez az ok összhangban van az eredeti szándékkal. Ha szeretne magyarázatot kapni azzal kapcsolatban, hogy az új szándék szerinti feldolgozás hogyan van összhangban az eredeti szándékkal, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a info@eszsze.hu emailen. Ha az eredeti szándéktól független célra kell felhasználnunk a személyes adatait, értesíteni fogjuk, és magyarázatot adunk arra a jogalapra, amely mindezt lehetővé teszi számunkra. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fenti szabályok szerint – a törvény által előírt vagy engedélyezett módon – akkor is feldolgozhatjuk a személyes adatait, ha erről nincs tudomása vagy ehhez nem adta a hozzájárulását.

Személyes adatainak nyilvánosságra hozása

Előfordulhat, hogy személyes adatait meg kell osztanunk harmadik felekkel. Minden harmadik féltől elvárjuk, hogy tartsa tiszteletben az Ön személyes adatainak biztonságát, és azokat jogszerűen kezelje. Harmadik félnek minősülő szolgáltatóinknak nem engedélyezzük, hogy saját céljaikra használják fel az Ön személyes adatait, és kizárólag arra adunk engedélyt, hogy meghatározott célokra és az utasításainknak megfelelően dolgozzák fel az Ön személyes adatait.

Adatbiztonság

Megfelelő biztonsági intézkedéseket léptettünk életbe, hogy megakadályozzuk, hogy személyes adatai véletlenül elvesszenek, jogosulatlanul használják őket vagy férjenek hozzájuk, illetve módosítsák vagy nyilvánosságra hozzák őket. Ezenkívül korlátozzuk a személyes adataihoz való hozzáférést azoknak az alkalmazottaknak, ügynököknek, alvállalkozóknak és egyéb harmadik feleknek, akiknek üzleti okból kell ismerniük azokat. Ők kizárólag a mi utasításaink szerint fogják kezelni az Ön személyes adatait, és titoktartási kötelezettség vonatkozik rájuk. Olyan eljárásokat léptettünk életbe, amelyek segítségével kezelni tudjuk a személyes adatok bármely gyanús megsértését, és értesíteni fogjuk Önt, illetve a jogsértéssel foglalkozó bármely alkalmazandó szabályozó hatóságot, amennyiben ez törvény által előírt kötelességünk.

Adatmegőrzés: Mennyi ideig fogják megőrizni a személyes adataimat?

Személyes adatait csak addig fogjuk megőrizni, ameddig ez a gyűjtésük céljainak eléréséhez szükséges, beleértve bármely jogszabályi, számviteli vagy jelentéstételi követelménynek való megfelelést. A személyes adatok megfelelő megőrzési időszakának meghatározása érdekében figyelembe vesszük a személyes adatok mennyiségét, jellegét és érzékenységét, az Ön személyes adatainak jogosulatlan használatából vagy nyilvánosságra hozatalából fakadó kár lehetséges kockázatát, azokat a célokat, amelyekkel összefüggésben a személyes adatait feldolgozzuk, továbbá azt is, hogy más eszközökkel is el tudjuk-e érni ezeket a célokat, valamint a vonatkozó jogszabályi követelményeknek. Adózási célból a törvény szerint hét évvel azutánig kell megőriznünk a vásárlóinkkal és beszállítóinkkal kapcsolatos alapvető információkat (beleértve a kapcsolattartási, személyazonosító, pénzügyi és tranzakciós adatokat), hogy megszűnnek az ügyfeleink lenni. Bizonyos körülmények között kérheti, hogy töröljük az adatait: további információért lásd alább a Törlési kérelem részt. Bizonyos körülmények között, kutatási vagy statisztikai célból anonimizálhatjuk a személyes adatait (tehát ettől kezdve azok nem hozhatók kapcsolatba Önnel). Ezekben az esetekben ezeket az információkat határozatlan ideig, az Ön további értesítése nélkül felhasználhatjuk.

Az eszsze.hu oldalon kezelt személyes adatok, az adatkezelés célja és időtartama

 • Az adatkezelő megnevezése: “Esküvői Szolgáltatók Szakmai Érdekképviseleti Egyesülete”
 • Az adatkezelés megnevezése: regisztrációs, illetve csatlakozási űrlapokat kitöltők listája
 • Az adatkezelés célja: Csatlakozási engedélyek kiadása, szakmai rendezvényekre való jelentkezések kezelése
 • Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (2011. évi CXII. törvény 5. § (1) a))
 • A tényleges adatkezelés helye: 1118 Budapest, Dayka tér 4.
 • Az adatkezelés automatizáltsága: gépi
 • Az adatok törlési határideje: A feliratkozó önkéntes törlési kérelme, melyet minden hírlevél végéhez csatolt linken, önállóan megtehet, illetve emailben az info@eszsze.hu címen 48 órán belül történik
 • Az érintettek köre: regisztrálók, csatlakozni kívánók

Az adatkezelő adatai, elérhetősége

 • Név: “Esküvői Szolgáltatók Szakmai Érdekképviseleti Egyesülete”
 • Cím: 1118 Budapest, Dayka tér 4.
 • Telefon: +36 30 4362611
 • Email: info@eszsze.hu

Az Ön törvényes jogai datai

Bizonyos körülmények között, az adatvédelmi törvények értelmében jogokkal rendelkezik a személyes adatait illetően.

Joga van az alábbiakhoz:

  Személyes adataihoz való hozzáférés kérése (közismert nevén ez „az érintett hozzáférési kérése”). Ezt lehetővé teszi, hogy másolatot kapjon azokról a személyes adatokról, amelyeket Önnel kapcsolatban nyilvántartunk, és hogy ellenőrizze, hogy azokat jogszerűen kezeljük-e.

  Az Önnel kapcsolatban nyilvántartott személyes adatok javítási kérelme. Ez lehetővé teszi, hogy javításra kerüljenek az Önnel kapcsolatban nyilvántartott hiányos vagy pontatlan adatok, jóllehet szükség lehet rá, hogy a nekünk megadott új adatok pontosságát ellenőrizzük.

  Személyes adatainak törlési kérelme. Ez lehetővé teszi, hogy arra kérjen bennünket, hogy töröljük vagy eltávolítsuk a személyes adatait, amennyiben nincs ésszerű oka annak, hogy továbbra is feldolgozzuk azokat. Emellett joga van, hogy arra kérjen bennünket, hogy töröljük vagy eltávolítsuk a személyes adatait, amennyiben sikeresen érvényesítette azon jogát, hogy tiltakozzon a feldolgozásuk ellen (lásd alább), amennyiben esetleg jogszerűtlenül dolgoztuk fel az adatait, vagy amennyiben a helyi törvényeknek való megfelelés érdekében törölnünk kell a személyes adatait. Azonban vegye figyelembe, hogy bizonyos jogi okoknál fogva esetleg nem mindig tudjuk teljesíteni a törlésre vonatkozó kérését, de erről adott esetben értesíteni fogjuk a kérés időpontjában. Személyes adatainak feldolgozása elleni tiltakozás, amennyiben jogos érdekre (vagy harmadik fél jogos érdekére) támaszkodunk, és Ön valamely konkrét helyzetéből fakadóan tiltakozni szeretne az ilyen alapon való feldolgozás ellen, ha úgy érzi, hogy ez befolyásolja az Ön alapvető jogait és szabadságait. Emellett joga van tiltakozni, ha személyes adatait közvetlen értékesítés céljából dolgozzuk fel. Egyes esetekben bizonyíthatjuk, hogy kényszerítő erejű jogos okaink vannak az Ön adatainak feldolgozására, melyek felülírják az Ön jogait és szabadságait. Személyes adatai korlátozott feldolgozásának kérelme. Ez lehetővé teszi, hogy azt kérje tőlünk, hogy a következő esetekben függesszük fel a személyes adatai feldolgozását: (a) ha azt szeretné, hogy megállapítsuk az adatok pontosságát; (b) ahol az adatok általunk történő felhasználása jogszerűtlen, de nem szeretné, ha törölnénk őket; (c) ahol azt szeretné, hogy akkor is őrizzük meg az adatokat, ha erre már nincs szükségünk, de Önnek a jogos igényei megállapítása, érvényesítése vagy védelme érdekében van erre szüksége; vagy (d) kifogásolta az adatai általunk történő felhasználását, de ellenőriznünk kell, hogy vannak-e a használatot megengedő, megsemmisítő erejű jogi okaink. Személyes adatainak az Ön vagy harmadik fél felé történő továbbítási kérelme. Személyes adatait strukturált, szokványos, számítógép által olvasható formátumban fogjuk megadni Önnek vagy az Ön által választott harmadik félnek. Vegye figyelembe, hogy ez a jog kizárólag arra az automatizált információra vonatkozik, amelynek használatához kezdetben jóváhagyását adta, vagy azokra az esetekre, amikor az információt arra használtuk, hogy teljesítsük az Önnel kötött szerződést. A jóváhagyás bármikori visszavonása, ahol a személyes adatai feldolgozásához adott jóváhagyásra támaszkodunk. Ez azonban nem fog kihatni bármely olyan feldolgozás esetleges jogszerűtlenségére, amely jóváhagyásának visszavonása előtt történt. Ha visszavonja a jóváhagyását, előfordulhat, hogy bizonyos termékeket vagy szolgáltatásokat nem tudunk majd biztosítani Önnek. Ha ez az eset áll fenn, akkor a jóváhagyása visszavonásának időpontjában jelezni fogjuk Önnek. Ha szeretné érvényesíteni a fent felsorolt jogainak bármelyikét, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a fenti címen, és ajánlja levelét az adatvédelmi részleg figyelmébe, vagy írjon nekünk emailt az info@eszsze.hu címre. Check http://NettiKasinoti.com

Jogorvoslat

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő ügyfélszolgálata útján.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

Az adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha azt az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál lehet élni:

  Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
  Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
  Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
  Telefon: +36 (1) 391-1400
  Fax: +36 (1) 391-1410
  Honlap: http://naih.hu

  Vonatkozó jogszabályok

  Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy ez irányú tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok szerint végzi. Ezek a jelen dokumentum kiadásakor az alábbiak:

  • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: elektronikus kereskedelmi törvény).
  • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: gazdasági reklámtörvény).
  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. A jogszabály legfrissebb állapota elérhető a net.jogtar.hu oldalán, ide kattintva.